5 stycznia 2022

Odpowiedzialni po świętach

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen miłości, spokoju, czasu dla bliskich, ale także prezentów. Niektórzy z nas zostali obdarowani urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, które zastąpiły te zepsute albo te co przestały być potrzebne. Co wówczas z nimi zrobić, by pozbyć się niechcianej rzeczy, ale przy tym nie zaszkodzić środowisku?

Elektroodpady inaczej elektrośmieci to urządzenia elektryczne i elektroniczne, które albo działały na prąd, albo na baterie. Są to odpady, które mogą zawierać substancje niebezpieczne, szkodliwe dla ludzi i środowiska, m.in. rtęć, ołów, związki bromu, kadm i nikiel. Po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu, z łatwością przenikają do gleby i wód gruntowych, stanowiąc poważne zagrożenie dla środowiska i nas samych.

Druga szansa

Problem narastających śmieci zauważa coraz więcej osób. Stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami. Idea zero waste rośnie w siłę. Ma to nie tylko zachęcać nas do ochrony środowiska naturalnego, ale też wskazywać, że mniej znaczy więcej. Staramy się, aby kupowane przez nas przedmioty były dobrej jakości i służyły nam przez dłuższy czas. Wszystko po to, by jak najmniej rzeczy trafiało na składowiska, a najwięcej mogło zostać ponownie przetworzonych. Dlatego tak ważna jest prawidłowa wstępna segregacja. Ułatwi to proces recyklingu, a co za tym idzie damy odpadom drugie życie.

Co zatem w sytuacji, gdy sprzęt elektroniczny, który mamy w domu, przestaje nam być potrzebny? Jeśli jest sprawny, warto go oddać osobom, które będą mogły dalej z niego korzystać. Oczywiście zdarzają się również i usterki, które można łatwo naprawić. Niekiedy jednak wiadomo, że awarii nie da się usunąć i konieczna jest utylizacja zepsutego sprzętu.

Gdzie wyrzucamy elektroodpady?

Świadomość społeczeństwa dotycząca ochrony środowiska jest z roku na rok większa. Z coraz większą starannością segregujemy odpady w tym także elektrośmieci. Zdarza się oczywiście, że nie wiemy co zrobić z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym lub elektronicznym. A te muszą być zbierane selektywnie, by następnie móc poddać je procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia substancji niebezpiecznych. W ten sposób dostają drugie życie – są przekazywane do zakładów przetwarzania, gdzie odzyskuje się poszczególne frakcje z elektroodpadów, takie jak np. szkło, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne.
Powszechnie wiadomo, że elektroodpady to przede wszystkim lodówki, telewizory czy pralki. Wiele osób zapomina jednak, że elektroodpadem jest również mówiąca zabawka, ładowarka czy inne urządzenia codziennego użytku zasilane na prąd lub baterie. Czasami spotykam się też z przekonaniem, że skoro np. kabel jest z metalu i tworzyw, powinien trafić właśnie do tej frakcji, a tak nie jest. Wszystkie elektroodpady powinny być oddane do specjalnych punktów zbiórki takich jak np. gminne PSZOK-i (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) lub trafić do specjalnych kontenerów do zbiórki e-odpadów, aby potem ukryte w nich cenne surowce mogły wrócić ponownie do użycia.
I tak Elektroodpady można oddać do:
• Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
• w sklepie przy zakupie nowego tego samego rodzaju (sprzedawca ma obowiązek przyjęcia sprzętu 1:1)
• przy dostawie nowego produktu (wcześniej należy to zgłosić sprzedawcy)
• sprzęt małych rozmiarów (którego żaden wymiar nie przekracza 25cm) należy oddać w sklepie (o powierzchni sprzedaży pow. 400m2) z elektroniką
• wrzucić do pojemników przeznaczonych do zbiórki elektroodpadów.

Nie wyrzucajmy baterii do kosza

Baterie, które wykorzystujemy na co dzień do pracy wielu urządzeń elektrycznych, to niezwykle szkodliwy odpad. Jedna guzikowa bateria jest w stanie zanieczyścić 400 l wody i skazić 1 m3 gleby.
I choć baterii oraz przenośnych akumulatorów nie klasyfikuje się jako elektroodpady są to jednak odpady niebezpieczne, które należy odpowiednio segregować. Po zużyciu powinny trafić do:
• pojemnika na zużyte baterie w sklepie (o powierzchni sprzedaży pow. 25m2) sprzedającym baterie,
• pojemnika na baterie np. w szkole, przedszkolu, na poczcie, w urzędzie gminy,
• Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Twojej gminie.

Prawidłowa segregacja odpadów to nasza wspólna sprawa. Niekiedy nie jest to łatwe zadanie, bo nie wiemy, czy dany sprzęt klasyfikowany jest jako elektroodpad lub gdzie należy go oddać. Potrzebne informacje możemy znaleźć na stronach internetowych miasta lub gminy.

Zwracajmy zatem wspólnie uwagę na to jak segregować odpady i jak postępować z elektroodpadami. Szczególnie w okresie po świętach nie zapominajmy, że nasze odpowiedzialne postępowanie wpływa na ochronę środowiska naturalnego.

fot. Robert Komora, PGE GiEK

Może Cię zainteresować także:

17 maja 2022

Czy na Górnym Śląsku rosną… palmy?

Przed nami okres wyjazdów bliższych i dalszych. Można w trakcie nich skorzystać z egzotyki. I to wcale nie tej w...

9 maja 2022

Zwyczajna o niezwyczajnych właściwościach

Pokrzywa występuje niemal na całej kuli ziemskiej z wyjątkiem strefy tropikalnej. Rośnie dziko i być może dlatego...

26 kwietnia 2022

Świadome zakupy – sprzeciw wobec wojny

Inwazja Rosji i Białorusi na Ukrainę spotkała się ze zdecydowaną reakcją wielu państw. Reagują również...

14 kwietnia 2022

Wielkanoc na Mazowszu

Nie ulega wątpliwości, iż Wielkanoc na Mazowszu to szereg niezwykłych i pięknych tradycji. Niestety nie wszystkie z...

6 kwietnia 2022

Mrowisko – Wielkanoc na podlaską nutę

Wielkanoc to czas, gdy na naszych stołach po okresie postu pojawiają się słodkie smakołyki. W tych dniach nikt nie...

22 marca 2022

Na tropie polskich produktów

Czy to normalne, że 38-milionowy naród nie dorobił się jeszcze własnej pasty do zębów albo przetworów dla...