17 grudnia 2020

Wigilijny blask świątecznej pomocy

Od 27 lat  w okresie adwentowym i świątecznym Polacy z dużym zaangażowaniem wspierają akcję ekumeniczną, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym. Jej symbolem jest świeca z napisem „Caritas”.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – to jedna z bardziej znanych akcji charytatywnych w Polsce.  Specjalnie przygotowaną na dany rok świecę ustawia się na wigilijnym stole, przy dodatkowym nakryciu, aby wyrazić gotowość domowników do okazania pomocy temu, kto jej potrzebuje. 

Wsparcie akcji wiadomością sms

W 1994 roku Caritas Polska postanowiło, że dochód ze sprzedaży świec przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom, zwłaszcza na sfinansowanie dożywiania w szkołach. Inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem polskiego społeczeństwa. Rozprowadzono wtedy 260 tys. świec, ale okazało się, że zapotrzebowanie na nie było zdecydowanie większe. W roku 1996 podjęto decyzję o przeznaczeniu 10 groszy z każdej rozprowadzonej świecy na projekty pomocowe dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, realizowane bezpośrednio przez Caritas. W tym samym roku w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom włączyli się harcerze z ZHP prowadzący w Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Dzięki nim światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas docierają do Polski. W jubileuszowym roku 2000 zorganizowano pierwsze ekumeniczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom z udziałem Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W 2003 roku, a więc podczas dziesiątej edycji akcji, w całym kraju rozprowadzono ponad 4,5 mln świec. 

Kwoty uzyskane ze sprzedaży wspierają realizację akcji krajowych i zagranicznych. Po odliczeniu kosztów związanych z produkcją i dystrybucją świec pozostające środki są także częściowo dzielone na potrzeby Caritas w danej parafii i częściowo na Caritas w danej diecezji. Akcję można także wesprzeć, wysyłając specjalną wiadomość SMS. 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w czasach pandemii

Pomoc jest realizowana przez cały rok. Caritas wspiera dzieci w procesie edukacji. Obecnie udostępnia im laptopy do zdalnej edukacji, organizuje wypoczynek zimowy i wakacyjny. Przykładem może być Ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach (Bieszczady). Z kolonii zimowych i wakacyjnych skorzystało tam ponad 30 tysięcy dzieci z ubogich rodzin. Środki pozyskane z dystrybucji świec Caritas są także wykorzystywane do prowadzenia świetlic dla dzieci. 

Rok 2020 jest kolejnym, w którym ta akcja będzie trwać nieprzerwanie pomimo mniej sprzyjających warunków ze względu na pandemię. Świece jak co roku będą dystrybuowane przez poszczególne parafie. Nie zmienia się bowiem to, że wokół nas są ci, którym warto pomóc. W tym roku ten krąg wydaje się być jeszcze szerszy. Można pomóc w pozyskaniu świecy tym, którzy nie mogą tego zrobić samodzielnie, a poprzez udział w akcji, tym, do których akcja jest bezpośrednio skierowana – dzieciom. 

Może Cię zainteresować także:

20 stycznia 2022

Piernik staropolski na karnawał

Piernik to ciasto, które oprócz makowca kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia. Jest też świetnym pomysłem na...

18 stycznia 2022

Makrama – sztuka rękodzieła

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o pojęciu makramy, które brzmi dosyć enigmatycznie to postaramy się Wam wszystko...

13 stycznia 2022

Jakuszyce polską stolicą narciarstwa biegowego

Jakuszyce to dla wielu z nas jedynie odległy punkt na południowo-zachodniej granicy naszego kraju. Jednak dla...

12 stycznia 2022

Polska gęś eksportowa

Chów gęsi w Polsce ma bardzo długą tradycję, sięgającą XVII wieku. Nie przez przypadek Mikołaj Rej właśnie tego...

5 stycznia 2022

Odpowiedzialni po świętach

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen miłości, spokoju, czasu dla bliskich, ale także prezentów....

22 grudnia 2021

Boże Narodzenie na polskiej wsi

Boże Narodzenie przed laty na terenach wiejskich nazywano Godami, Godnymi Świętami, Świętymi Wieczorami a także...